Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:30 - 11:00
Aerobic Capacity
Aerobic Capacity
10:30
11:30
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
Aerobic Capacity
Aerobic Capacity
18:30
19:30
Aerobic Capacity
Aerobic Capacity
18:30
19:30
Aerobic Capacity
Aerobic Capacity
18:30
19:30
19:00 - 19:30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:30 - 10:00
Barbell Strength
Barbell Strength
09:30
10:30
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
Barbell Strength
Barbell Strength
17:30
18:30
Barbell Strength
Barbell Strength
17:30
18:30
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
Barbell Strength
Barbell Strength
18:30
19:30
Barbell Strength
Barbell Strength
18:30
19:30
19:00 - 19:30

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:30 - 11:00
Bodyweight Strength
Bodyweight Strength
10:30
11:30
Bodyweight Strength
Bodyweight Strength
10:30
11:30
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
Bodyweight Strength
Bodyweight Strength
19:30
20:30
Bodyweight Strength
Bodyweight Strength
19:30
20:30
20:00 - 20:30

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:30 - 12:00
Connect
Connect
11:30
12:30
Connect
Connect
11:30
12:30
Connect
Connect
11:30
12:30
Connect
Connect
11:30
12:30
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
Connect
Connect
12:30
13:30
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
Connect
Connect
17:30
18:30
Connect
Connect
17:30
18:30
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
Connect
Connect
20:30
21:30
Connect
Connect
20:30
21:30
Connect
Connect
20:30
21:30
Connect
Connect
20:30
21:30
Connect
Connect
20:30
21:30
21:00 - 21:30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
06:30 - 07:00
GPP Fitness
GPP FITNESS
06:30
07:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
06:30
07:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
06:30
07:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
06:30
07:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
06:30
07:30
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
GPP Fitness
GPP Fitness
07:30
08:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
07:30
08:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
07:30
08:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
07:30
08:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
07:30
08:30
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
GPP Fitness
GPP Fitness
08:30
09:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
08:30
09:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
08:30
09:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
08:30
09:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
08:30
09:30
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
GPP Fitness
GPP Fitness
09:30
10:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
09:30
10:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
09:30
10:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
09:30
10:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
09:30
10:30
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
GPP Fitness
GPP FITNESS
10:30
11:30
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
GPP Fitness
GPP FITNESS
11:30
12:30
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
GPP Fitness
GPP Fitness
12:30
13:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
12:30
13:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
12:30
13:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
12:30
13:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
12:30
13:30
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
GPP Fitness
GPP Fitness
15:30
16:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
15:30
16:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
15:30
16:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
15:30
16:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
15:30
16:30
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
GPP Fitness
GPP Fitness
17:30
18:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
17:30
18:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
17:30
18:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
17:30
18:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
17:30
18:30
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
GPP Fitness
GPP Fitness
18:30
19:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
18:30
19:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
18:30
19:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
18:30
19:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
18:30
19:30
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
GPP Fitness
GPP Fitness
19:30
20:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
19:30
20:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
19:30
20:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
19:30
20:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
19:30
20:30
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
GPP Fitness
GPP Fitness
20:30
21:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
20:30
21:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
20:30
21:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
20:30
21:30
GPP Fitness
GPP FITNESS
20:30
21:30
21:00 - 21:30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:30 - 11:00
Gymnastics
Gymnastics
10:30
11:30
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
Gymnastics
Gymnastics
19:30
20:30
20:00 - 20:30

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:30 - 11:00
Intro Workshop
Intro Workshop
10:30
12:30
10:30 - 12:30
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
Intro Workshop
Intro Workshop
18:30
20:30
18:30 - 20:30
Intro Workshop
Intro Workshop
18:30
20:30
18:30 - 20:30
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:30 - 11:00
Olympic Weightlifting
Olympic Weightlifting
10:30
11:30
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
Olympic Weightlifting
Olympic Weightlifting
19:30
20:30
Olympic Weightlifting
Olympic Weightlifting
19:30
20:30
20:00 - 20:30

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
06:30 - 07:00
Open Gym
Open Gym
06:30
17:30
06:30 - 17:30
Open Gym
Open Gym
06:30
17:30
06:30 - 17:30
Open Gym
Open Gym
06:30
17:30
06:30 - 17:30
Open Gym
Open Gym
06:30
17:30
06:30 - 17:30
Open Gym
Open Gym
06:30
17:30
06:30 - 17:30
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
Open Gym
Open Gym
13:30
16:30
13:30 - 16:30
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30

Δευτέρα

 • Open Gym Open Gym · 06:30 - 17:30
  06:30 - 17:30

Τρίτη

 • Open Gym Open Gym · 06:30 - 17:30
  06:30 - 17:30

Τετάρτη

 • Open Gym Open Gym · 06:30 - 17:30
  06:30 - 17:30

Πέμπτη

 • Open Gym Open Gym · 06:30 - 17:30
  06:30 - 17:30

Παρασκευή

 • Open Gym Open Gym · 06:30 - 17:30
  06:30 - 17:30

Σάββατο

 • Open Gym Open Gym · 13:30 - 16:30
  13:30 - 16:30
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
16:30 - 17:00
Strongman
Strongman
16:30
18:30
16:30 - 18:30
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30

Σάββατο

 • Strongman Strongman · 16:30 - 18:30
  16:30 - 18:30
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17:30 - 18:00
Virtuosity
Virtuosity
17:30
18:30
Virtuosity
Virtuosity
17:30
18:30
Virtuosity
Virtuosity
17:30
18:30
18:00 - 18:30

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

No events available!