ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 24/8/2020

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
07:00 - 07:30
WOD
WOD
07:00
08:00
WOD
WOD
07:00
08:00
WOD
WOD
07:00
08:00
WOD
WOD
07:00
08:00
WOD
WOD
07:00
08:00
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
WOD
WOD
08:00
09:00
WOD
WOD
08:00
09:00
WOD
WOD
08:00
09:00
WOD
WOD
08:00
09:00
WOD
WOD
08:00
09:00
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
WOD
WOD
10:00
11:00
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
WOD
WOD
11:00
12:00
WOD
WOD
11:00
12:00
WOD
WOD
11:00
12:00
WOD
WOD
11:00
12:00
WOD
WOD
11:00
12:00
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
WOD
WOD
12:00
13:00
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
WOD
WOD
13:00
14:00
WOD
WOD
13:00
14:00
WOD
WOD
13:00
14:00
WOD
WOD
13:00
14:00
WOD
WOD
13:00
14:00
WOD
WOD
13:00
14:00
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
WOD
WOD
15:30
16:30
WOD
WOD
15:30
16:30
WOD
WOD
15:30
16:30
WOD
WOD
15:30
16:30
WOD
WOD
15:30
16:30
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
WOD
WOD
17:30
18:30
WOD
WOD
17:30
18:30
WOD
WOD
17:30
18:30
WOD
WOD
17:30
18:30
WOD
WOD
17:30
18:30
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
WOD
WOD
18:30
19:30
WOD
WOD
18:30
19:30
WOD
WOD
18:30
19:30
WOD
WOD
18:30
19:30
WOD
WOD
18:30
19:30
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
WOD
WOD
19:30
20:30
WOD
WOD
19:30
20:30
WOD
WOD
19:30
20:30
WOD
WOD
19:30
20:30
WOD
WOD
19:30
20:30
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
WOD
WOD
20:30
21:30
WOD
WOD
20:30
21:30
WOD
WOD
20:30
21:30
WOD
WOD
20:30
21:30
WOD
WOD
20:30
21:30
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
WOD
WOD
21:30
22:30
WOD
WOD
21:30
22:30
WOD
WOD
21:30
22:30
WOD
WOD
21:30
22:30
WOD
WOD
21:30
22:30
22:00 - 22:30

Δευτέρα

 • WOD WOD
  07:00 - 08:00
 • WOD WOD
  08:00 - 09:00
 • WOD WOD
  11:00 - 12:00
 • WOD WOD
  13:00 - 14:00
 • WOD WOD
  15:30 - 16:30
 • WOD WOD
  17:30 - 18:30
 • WOD WOD
  18:30 - 19:30
 • WOD WOD
  19:30 - 20:30
 • WOD WOD
  20:30 - 21:30
 • WOD WOD
  21:30 - 22:30

Τρίτη

 • WOD WOD
  07:00 - 08:00
 • WOD WOD
  08:00 - 09:00
 • WOD WOD
  11:00 - 12:00
 • WOD WOD
  13:00 - 14:00
 • WOD WOD
  15:30 - 16:30
 • WOD WOD
  17:30 - 18:30
 • WOD WOD
  18:30 - 19:30
 • WOD WOD
  19:30 - 20:30
 • WOD WOD
  20:30 - 21:30
 • WOD WOD
  21:30 - 22:30

Τετάρτη

 • WOD WOD
  07:00 - 08:00
 • WOD WOD
  08:00 - 09:00
 • WOD WOD
  11:00 - 12:00
 • WOD WOD
  13:00 - 14:00
 • WOD WOD
  15:30 - 16:30
 • WOD WOD
  17:30 - 18:30
 • WOD WOD
  18:30 - 19:30
 • WOD WOD
  19:30 - 20:30
 • WOD WOD
  20:30 - 21:30
 • WOD WOD
  21:30 - 22:30

Πέμπτη

 • WOD WOD
  07:00 - 08:00
 • WOD WOD
  08:00 - 09:00
 • WOD WOD
  11:00 - 12:00
 • WOD WOD
  13:00 - 14:00
 • WOD WOD
  15:30 - 16:30
 • WOD WOD
  17:30 - 18:30
 • WOD WOD
  18:30 - 19:30
 • WOD WOD
  19:30 - 20:30
 • WOD WOD
  20:30 - 21:30
 • WOD WOD
  21:30 - 22:30

Παρασκευή

 • WOD WOD
  07:00 - 08:00
 • WOD WOD
  08:00 - 09:00
 • WOD WOD
  11:00 - 12:00
 • WOD WOD
  13:00 - 14:00
 • WOD WOD
  15:30 - 16:30
 • WOD WOD
  17:30 - 18:30
 • WOD WOD
  18:30 - 19:30
 • WOD WOD
  19:30 - 20:30
 • WOD WOD
  20:30 - 21:30
 • WOD WOD
  21:30 - 22:30

Σάββατο

 • WOD WOD
  10:00 - 11:00
 • WOD WOD
  12:00 - 13:00
 • WOD WOD
  13:00 - 14:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:00 - 11:30
Connect
Connect
11:00
12:00
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
Connect
Connect
12:00
13:00
Connect
Connect
12:00
13:00
Connect
Connect
12:00
13:00
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
Connect
Connect
17:30
18:30
Connect
Connect
17:30
18:30
Connect
Connect
17:30
18:30
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
Connect
Connect
21:30
22:30
Connect
Connect
21:30
22:30
Connect
Connect
21:30
22:30
22:00 - 22:30

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00 - 10:30
Aerobic Capacity
Aerobic Capacity
10:00
11:00
Aerobic Capacity
Aerobic Capacity
10:00
11:00
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
Aerobic Capacity
Aerobic Capacity
18:30
19:30
Aerobic Capacity
Aerobic Capacity
18:30
19:30
19:00 - 19:30

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00 - 10:30
Kids
Kids
10:00
11:00
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
Kids
Teens
11:00
12:00
11:30 - 12:00

Σάββατο

 • Kids Kids
  10:00 - 11:00
 • Kids Teens
  11:00 - 12:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:30 - 20:00
Callisthenics
Callisthenics
19:30
20:30
Callisthenics
Callisthenics
19:30
20:30
20:00 - 20:30

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:30 - 20:00
Gymnastics Skill
Gymnastics Skill
19:30
20:30
20:00 - 20:30

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
17:30 - 18:00
Olympic Lifting
Olympic Lifting Level 1
17:30
18:30
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
Olympic Lifting
Olympic Lifting Level 1
20:30
21:30
Olympic Lifting
Olympic Lifting Level 1
20:30
21:30
21:00 - 21:30

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20:30 - 21:00
Sport
Sport
20:30
21:30
Sport
Sport
20:30
21:30
Sport
Sport
20:30
21:30
Sport
Sport
20:30
21:30
Sport
Sport
20:30
21:30
21:00 - 21:30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
12:00 - 12:30
Bodyweight Strength
Bodyweight Strength
12:00
13:00
Bodyweight Strength
Bodyweight Strength
12:00
13:00
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
Bodyweight Strength
Bodyweight Strength
18:30
19:30
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
Bodyweight Strength
Bodyweight Strength
19:30
20:30
Bodyweight Strength
Bodyweight Strength
19:30
20:30
20:00 - 20:30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:30 - 20:00
Barbell Strength
Barbell Strength
19:30
20:30
Barbell Strength
Barbell Strength
19:30
20:30
Barbell Strength
Barbell Strength
19:30
20:30
20:00 - 20:30

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18:30 - 19:00
Mechanics
Mechanics
18:30
19:30
Mechanics
Mechanics
18:30
19:30
Mechanics
Mechanics
18:30
19:30
19:00 - 19:30

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
12:00 - 12:30
Strongman
Strongman
12:00
14:00
12:00 - 14:00
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00

Σάββατο

 • Strongman Strongman · 12:00 - 14:00
  12:00 - 14:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
07:00 - 07:30
Open Gym
Open Gym
07:00
17:30
07:00 - 17:30
Open Gym
Open Gym
07:00
17:30
07:00 - 17:30
Open Gym
Open Gym
07:00
17:30
07:00 - 17:30
Open Gym
Open Gym
07:00
17:30
07:00 - 17:30
Open Gym
Open Gym
07:00
17:30
07:00 - 17:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
Open Gym
Open Gym
14:00
17:00
14:00 - 17:00
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30

Δευτέρα

 • Open Gym Open Gym · 07:00 - 17:30
  07:00 - 17:30

Τρίτη

 • Open Gym Open Gym · 07:00 - 17:30
  07:00 - 17:30

Τετάρτη

 • Open Gym Open Gym · 07:00 - 17:30
  07:00 - 17:30

Πέμπτη

 • Open Gym Open Gym · 07:00 - 17:30
  07:00 - 17:30

Παρασκευή

 • Open Gym Open Gym · 07:00 - 17:30
  07:00 - 17:30

Σάββατο

 • Open Gym Open Gym · 14:00 - 17:00
  14:00 - 17:00
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
12:00 - 12:30
Intro
Intro
12:00
14:00
12:00 - 14:00
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
Intro
Intro
20:30
22:30
20:30 - 22:30
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30

Τετάρτη

 • Intro Intro · 20:30 - 22:30
  20:30 - 22:30

Σάββατο

 • Intro Intro · 12:00 - 14:00
  12:00 - 14:00
No events available!